ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน Online
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน Online
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน Online


ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน Online
          ดีมาก
          ปานกลาง
          น้อย


นาฬิกา แสดงความคิดเห็น


ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน Online


ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน Online

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน Online  ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ข่าวสด | มติชน
คม-ชัด-ลึก | โพสทูเดย์ | เดอะเนชั่น







ระบบ (System) หมายถึง ชุด (Set) ของส่วนประกอบ(Element) ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
      โดยระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย

 คน (Peopleware)                   ซอฟต์แวร์ (Software)
 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)              ข้อมูล
 กระบวนการต่าง ๆ




รูประบบคอมพิวเตอร์



คุณสมบัติที่สำคัญอย่างของระบบที่เราสามารถพบเห็นได้บ่อยๆ ก็คือ ระบบมีขอบเขตและมีระบบย่อยๆ
      ซ้อนอยู่ภายใน

องค์ประกอบของระบบสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ

สิ่งที่สัมผัสได้ หมายถึง สิ่งที่เป็นวัตถุ สิ่งของ หรือสิ่งมีชีวิตที่สามารถจับต้องได้
แนวความคิดที่เป็นนามธรรม หมายถึง สิ่งที่อยู่ในระบบที่ไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้

ทำความเข้าใจระบบ...

เราควรพิจารณาปัจจัยให้ครบทั้ง 4 มุมมอง


รูปปัจจัยในการพิจารณาระบบ



 
     กลับด้านบน


หน้าถัดไป 

[หน้าแรก] [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

ข้อแนะนำและคำติชมกรุณาติดต่อ : t_tang_b@hotmail.com