ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน Online
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน Online
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน Online


ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน Online
          ดีมาก
          ปานกลาง
          น้อย


นาฬิกา แสดงความคิดเห็น


ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน Online


ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน Online

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน Online  ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ข่าวสด | มติชน
คม-ชัด-ลึก | โพสทูเดย์ | เดอะเนชั่นการดำเนินงานขององค์กรจะเกี่ยวข้องกับการส่งผ่าน การจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลในปริมาณมาก
      ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถใช้และจัดเก็บข้อมูลที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถสนองกับความ
      ต้องการของปัญหาอย่างรวดเร็วและเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์องค์กร จึงต้องการระบบสารสนเทศที่ช่วย
      สนับสนุนให้การดำเนินงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ TPS จะช่วยการทำงาน
      ประจำวันของธุรกิจ โดยที่ TPS มีหน้าที่หลักอยู่ 3 ประการ คือ


ระบบปฏิบัติการทางธุรกิจประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ

1. ความผิดพลาดที่เกิดจาความสะเพร่า ความผิดพลาดในลักษณะนี้จะพบได้บ่อยในการดำเนินงานที่
      ใช้แรงงานมนุษย์โดยปราศจากการใช้อุปกรณ์ช่วยในด้านอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดๆ

2. ใช้แรงงานมาก การนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ช่วยให้ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนและเสียแรงงานคน
      เกินความจำเป็น

3. การสูญเสียของข้อมูล เกิดจากการเก็บแฟ้มเอกสารผิดพลาด ทำให้ไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ เมื่อ
      ผู้ใช้เกิดความต้องการ

4. การตอบสนองที่ล่าช้า การทำงานโดยอาศัยแรงงานมนุษย์จะล่าช้ากว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
      เข้าช่วยมาก

วงจรการทำงานของระบบปฏิบัติงานทางธุรกิจ
1. ป้อนข้อมูล
2. การประมวลผลหรือการปฏิบัติงานกับข้อมูล
       แบบครั้งต่อครั้ง
       แบบตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง
3. การปรับปรุงข้อมูล
4. การผลิตรายงานและเอกสาร
       เอกสารที่เกี่ยวกับสารสนเทศ เป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการทำงานในแต่ละ
          กระบวนการที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
       เอกสารการปฏิบัติการ เป็นเอกสารที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานของผู้รับเอกสาร
       เอกสารหมุน เป็นเอกสารที่ส่งออกไปแล้วจะมีการหมุนเวียนไปยังผู้เกี่ยวข้องต่างๆ
5. การให้บริการสอบถาม

ระบบย่อยของระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ

1. ระบบจ่ายเงินเดือน (Rayroll Processing System)
     ทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายเงินเดือน รวมทั้งคำนวณภาษี ณ ที่จ่าย ของพนักงานแต่ละคน

2. ระบบบันทึกคำสั่งซื้อ (Order Entry System)
     ทำหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า

3. ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory System)
     ทำหน้าที่ดูแลให้สินค้ามีปริมาณและสภาพที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานของธุรกิจ

4. ระบบใบกำกับสินค้า (Invoicing System)
     ทำหน้าที่ออกใบห่อของและใบกำกับสินค้าที่จะส่งไปยังลูกค้า

5. ระบบส่งสินค้า (Shipping System)
     ควบคุมให้การจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าถึงมือผู้รับตามวิธีการที่กำหนด

6. ระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable System)
      ทำหน้าที่ดูแลการสั่งซื้อสินค้า การชำระเงินและยอดงบดุลของลูกค้าแต่ละคน

7. ระบบสั่งซื้อสินค้า (Document Handling)
     ทำหน้าที่จัดซื้อสินค้าตามความต้องการในการดำเนินธุรกิจ

8. ระบบรับสินค้า (storage)
      อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการตรวจรับสินค้าที่ส่งมาจากผู้ขายวัตถุดิบ

9. ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Data Manipulation)
      ช่วยผู้ใช้ดูแลการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายวัตถุดิบตามใบกำกับสินค้าที่ส่งมาพร้อมสินค้า

10. ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (Communication)
      เพื่อรวบรวมข้อมูลทางการบัญชีจากระบบย่อยอื่นๆ

 
     กลับด้านบน


  หน้าที่แล้ว      หน้าถัดไป  

[หน้าแรก] [1]  [3]  [4]  [5] 

ข้อแนะนำและคำติชมกรุณาติดต่อ : t_tang_b@hotmail.com